? _ 
‘Ma’ ’na beirianne ar ga’l sy’n gallu gneud ’ny. Ma’n nhw’n sganio’r llawysgrifen i mewn i’r cyfrifiadur ac fe alli di ’i hargraffu wedyn fel unrhyw ffeil arall.’ Astudiodd James ysgrifen flêr Eifion Rowlands. ‘Wrth gwrth, ma’n rhaid i’r llawysgrifen fod yn ddealladwy.’
‘Wel, pan fyddan nhw wedi neud un ar gyfer llawysgrifen annealladwy, rho wbod i fi,’ meddai Carol.
Elgan Philip Davies. Fel y Dur

Optical Character Observation

Очистите доску, нажав на _. Нарисуйте букву. Для распознавания нажмите на ?. В настоящий момент поддерживаются кириллица, латиница, огам и руны (может понадобиться подходящий шрифт). Для распознавания целых слов пройдите сюда. Греческие, армянские и т. п. буквы будут добавлены в скором времени. Если вы считаете, что возникла ошибка, пришлите мне, пожалуйста, снимок экрана. Исходный код тут.

Gwagiwch y bwrdd gan wasgu _. Lluniwch llythyren. Er mwyn darllen gwasgwch ?. Ar hyn o bryd mae hi’n deall ogam , rwnau a gwyddorion Cyrilig a Lladin (mae rhaid wynebfath addas). Ar gyfer cydnabyddiaeth geiriau ewch yma. Caiff llythyr Groeg, Armeneg ac ati eu hychwanegu cyn bo hir. Os daethoch chi o hyd i ryw camgymeriad, gyrrwch sgrînlun ataf i, os gwelwch yn dda. Mae’r côd yma.

Clear the board by pressing _. Draw a letter. Press ? to recognize the letter. At the moment Ogham, runes and Latin and Cyrillic alphabets are supported (you may need a suitable font). To recognize whole words, go here. Greek, Armenian and other letters will be added soon. If you think recognition was not correct, please, send me a screenshot. Source code is here.